Nasze produkty

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne oddzielają substancje ropopochodne od wody pozwalając uzyskać ich zawartość na odpływie < 5 mg/l. Dla prawidłowego działania powinny posiadać osadnik zintegrowany lub poprzedający je.

Do czego służy separator koalescencyjny (także w wersji separator z osadnikiem)

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych służy do oczyszczania zaolejonych ścieków przemysłowych m.in. z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, oraz zaolejonych ścieków deszczowych m.in. z parkingów, dróg itp.

W związku z projektem z dnia 01.02.2019 r.rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów separatory substancji ropopochodnych będą niezbędne do zabezpieczenia przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych odcieków z miejsc magazynowania odpadów.

Skuteczność oczyszczania separatora koalescencyjnego

Stopień oczyszczenia ścieku w produkowanych przez nas separatorach substancji ropopochodnych przy przepływie nominalnym jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 858, oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. <5 mg/l.

Separator koalescencyjny wyposażony w autozamknięcie

Nasze separatory koalescencyjny wyposażone są w autozamknięcie, które działa automatycznie, uniemożliwiając odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy.

Separator koalescencyjny z bypassem

W przypadku dużych powierzchni parkingowych >1000 m2 można zastosować w separatorze koalescencyjnym bypass. Jest to obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie. W praktyce oznacza to, iż podczas nawalnego deszczu pierwsza fala wód opadowych, która spłukiwała powierzchnie zaolejone oczyszczana jest w separatorze, natomiast pozostała część wód opadowych po spiętrzeniu kierowana jest bezpośrednio do odbiornika, omijając separator. Stosowanie systemów bypass jest dla inwestora bardzo korzystne, gdyż zmniejsza koszt inwestycji oraz przyszłe koszty eksploatacji.


Separatory koalescencyjne z osadnikiem posiadają oznakowanie CE.


Ścieki doprowadzane do separatorów koalescencyjnych oprócz substancji ropopochodnych zawierają z reguły również inne zanieczyszczenia, takie jak: piasek, osady mineralne lub organiczne i inne ciała stałe. Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora konieczne jest zastosowanie osadnika (separator z osadnikiem) zawiesin mineralnych zintegrowanego z separatorem lub zastosowanego jako oddzielne urządzenie przed separatorem. Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody, a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji, cząsteczki o większej gęstości od wody osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane.

Produkujemy separatory koalescencyjne w trzech wersjach:

Separator koalescencyjny DESO

Opis separatora koalescencyjnego DESO

separator koalescencyjny DESO

Zbiornik separatora DESO wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych DESO należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego DESO

karta katalogowa - separator koalescencyjny DESOPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESOPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego DESO.

Separator substancji ropopochodnych B-DESO

Opis substancji ropopochodnych B-DESO

separator koalescencyjny B-DESO

Zbiornik separatora B-DESO jest betonowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45. 

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych B-DESO należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych B-DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa separatora substancji ropopochodnych B-DESO

karta katalogowa - separator koalescencyjny B-DESOPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator substancji ropopochodnych B-DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny B-DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny B-DESOPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego B-DESO.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku DESO-C

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem piasku DESO-C

separator koalescencyjny z osadnikiem piasku DESO-C

Zbiornik separatora DESO-C wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • króćce przyłączeniowe z PE.

 

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z osadnikiem piasku DESO-C

karta katalogowa - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku DESO-CPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku DESO-C

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku DESO-CPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego z osadnikiem piasku DESO-C.

Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku B-DESO-C

Opis separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku B-DESO-C

separator koalescencyjny z osadnikiem piasku B-DESO-C

Zbiornik separatora B-DESO-C jest betonowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • króćce przyłączeniowe z PE.

.

Karta katalogowa separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku B-DESO-C

karta katalogowa - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku B-DESO-CPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku B-DESO-C

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku B-DESO-C

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku B-DESO-CPobierz rysunek techniczny separatora substancji ropopochodnych B-DESO-C.

Separator koalescencyjny z bypassem DESO-B

Opis separatora koalescencyjnego z bypassem DESO-B

separator koalescencyjny z bypassem DESO-B

Zbiornik separatora z bypassem DESO-B wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass).

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych DESO-B należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z bypassem DESO-B

karta katalogowa - separator koalescencyjny z bypassem DESO-BPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem DESO-B

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem DESO-B

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem DESO-BPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego DESO.

Separator koalescencyjny z bypassem B-DESO-B

Opis separatora koalescencyjnego z bypassem B-DESO-B

separator koalescencyjny z bypassem B-DESO-B

Zbiornik separatora DESO jest betonowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass).

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych B-DESO należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych B-DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z bypassem B-DESO-B

karta katalogowa - separator koalescencyjny z bypassem B-DESO-BPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem B-DESO-B

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem B-DESO-B

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem B-DESO-BPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego z bypassem B-DESO-B.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CB

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem DESO-CB

separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CB

Zbiornik separatora DESO-CB wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass).

 

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem DESO-CB

karta katalogowa - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CBPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CB

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CB

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CBPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem DESO-CB.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem B-DESO-CB

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem B-DESO-CB

separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem B-DESO-CB

Zbiornik separatora B-DESO-CB jest betonowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass).

 

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem B-DESO-CB

karta katalogowa - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem B-DESO-CBPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem B-DESO-CB

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem B-DESO-CB

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem B-DESO-CBPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem B-DESO-CB.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp DESO-KP

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem i komorą pomp DESO-KP

separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp DESO-KP

Zbiornik separatora DESO-KP wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE połączone szczelnie z korpusem zbiornika,
 • deflektor wykonany z PE,
 • wkład koalescencyjny,
 • kosz nośny wkładu koalescencyjnego wykonany ze stali kwasoodpornej klasy min. 0H18N9,
 • uchwyt ze stali nierdzewnej do wyciągania kosza,
 • auto-zamknięcie odpływu,
 • otwór rewizyjny DN500,
 • zintegrowany osadnik piasku,
 • komora pomp.

 

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z osadnikiem i komorą pomp DESO-KP

karta katalogowa - separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp DESO-KPPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp DESO-KP

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp DESO-KP

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp DESO-KPPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego z osadnikiem i komorą pomp DESO-KP.

Jak dobrać separator koalescencyjny dla myjni samochodowej?

W uproszczony sposób na każde stanowisko myjni automatycznej przyjmuje się przepływ 2 [l/s]. W przypadku agregatów wysokociśnieniowych należy przyjąć 2 [l/s] na pierwszy agregat i 1 [l/s] na każdy kolejny.

Jak dobrać separator koalescencyjny dla parkingu/drogi?

Według normy PN-EN 858:2005 w przypadku separatora oczyszczającego ścieki opadowe, jego przepływ należy wyliczyć ze wzoru:

                                                                                        Q = F x φ x q x fg

gdzie:

 • Q - przepływ maksymalny [l/s]
 • F - powierzchnia zlewni [ha]
 • φ - współczynnik szczelności zlewni

 

dachy- nachylenie ≥15o 

beton

asfalt

kostka

dachy- nachylenie <15o

żwir

tereny zielone

1,00

0,90

0,80-0,90

0,80-0,85

0,80

0,15-0,30

0,10-0,15

 • q - natężenie opadu maksymalnego - dla większości Polski, poza terenami górskimi należy przyjąć 150 [(l/s) x ha]
 • fg - współczynnik gęstości cieczy lekkiej
 • 1 - przy gęstości substancji separowanej ≤ 0,85 g/cm3 (typowy przypadek)
 • 2 - przy gęstości substancji separowanej > 0,85 g/cm3

Eksploatacja separatora koalescencyjnego i separatora z osadnikiem

Czyszczenie separatora koalescencyjnego może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Wkład koalescencyjny jest elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczeń poza zbiornikiem separatora może być używany wielokrotnie. Kontrolę ilości zgromadzonych zanieczyszczeń powinno się wykonywać raz na tydzień, natomiast kontrolę pływaka i materiału koalescencyjnego raz na miesiąc.


Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Neutralizatory kwasów

Neutralizatory kwasów

Produkowane przez Ekoivent neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach.

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej

Podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej do podlewania ogrodu oraz zbiorniki na wodę deszczową

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Ekoivent jest marką firmy:
DROPECO WEGNER JÓZEFOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2024 Ekoivent