Nasze produkty

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu to urządzenie przepływowe, służące do oczyszczania ścieków z tłuszczów i olejów pochodzenia organicznego, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.

Do czego służy separator tłuszczu

Separatory tłuszczu (DESG) stosuje się w miejscach, gdzie występują ścieki ze zwiększonym stężeniem tłuszczów roślinnych i zwierzęcych tj. w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego.

Zasada działania

Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych działają w oparciu o zasadę flotacji i sedymentacji ścieków. Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody, a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji cząsteczki o większej gęstości od wody osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane. W drugiej fazie oczyszczania ścieków następuje zjawisko flotacji, w wyniku której cząstki tłuszczu, ze względu na gęstość mniejszą od gęstości wody, gromadzą się na jej powierzchni. Wlot i wylot są zasyfonowane, co zapobiega wydostawaniu się przykrych zapachów z urządzenia. Separatory posiadają oznakowanie CE. Ścieki doprowadzane do separatorów oprócz tłuszczu zawierają z reguły również inne zanieczyszczenia, takie jak: piasek, osady mineralne lub organiczne i inne ciała stałe. Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora konieczne jest zastosowanie osadnika zawiesin mineralnych zintegrowanego z separatorem lub zastosowanego jako oddzielne urządzenie przed separatorem. Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji gęstsze od wody cząsteczki osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane.

Produkujemy separatory tłuszczu w dwóch wersjach:

 

Separator tłuszczu DESG

Separator tłuszczu DESG

separator tłuszczu DESG

Zbiornik separatora DESG wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
 • deflektor wykonany z PE,
 • zasyfonowany krócieć odpływowy,
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora tłuszczu DESG należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych DEC poprzedzający urządzenie.

 

 

Karta katalogowa separatora tłuszczu DESG

karta katalogowa - separatora tłuszczu DESGPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG

rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG

rysunek techniczny separatora tłuszczu DESGPobierz rysunek techniczny separatora

Separator tłuszczu B-DESG

Separator tłuszczu B-DESG

separator tłuszczu B-DESG

Zbiornik separatora B-DESG jest monolityczny żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
 • deflektor wykonany ze stali,
 • właz żeliwny Dn 600 kl. D400

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora tłuszczu B-DESG należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych B-DEC poprzedzający urządzenie.

 

 

 

Karta katalogowa separatora tłuszczu B-DESG

karta katalogowa - separatora tłuszczu B-DESGPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG

rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG

rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESGPobierz rysunek techniczny separatora

Separator tłuszczu DESG-C

Separator tłuszczu z osadnikiem DESG-C

separator tłuszczu z osadnikiem DESG-C

Zbiornik separatora DESG-C wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
 • deflektor wykonany z PE,
 • zasyfonowany krócieć odpływowy,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600

 

 

 

Karta katalogowa separatora tłuszczu DESG-C

karta katalogowa - separatora tłuszczu DESG-CPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG-C

rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG-C

rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG-CPobierz rysunek techniczny separatora

Separator tłuszczu B-DESG-C

Separator tłuszczu z osadnikiem B-DESG-C

separator tłuszczu z osadnikiem B-DESG-C

Zbiornik separatora B-DESG jest monolityczny żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
 • deflektor wykonany ze stali,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • właz żeliwny Dn 600 kl. D400

 

 

Karta katalogowa separatora tłuszczu B-DESG-C

karta katalogowa - separatora tłuszczu B-DESG-CPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG-C

rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG-C

rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG-CPobierz rysunek techniczny separatora

 


Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych to urządzenie, które odseparowuje niechciane substancje od wody. Konstrukcja separatorów substancji ropopochodnych pozwala na skuteczne przeprowadzenie procesu.

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej

Podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej do podlewania ogrodu oraz zbiorniki na wodę deszczową

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki pisaku i szlamu DEC i B-DEC to urządzenia przepływowe przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach m.in przed separatorami ropopochodnych i tłuszczu.

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Ekoivent jest marką firmy:
DROPECO WEGNER JÓZEFOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2024 Ekoivent