Nasze produkty

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Efektem ograniczania wartości natężenia odpływu jest wzrost poziomu zwierciadła ścieków przed regulatorem, stad regulatory są rekomendowane do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym otwartym lub zamkniętym. Regulatory mogą być montowane na kolektorach i kanałach w studniach lub komorach, jak również bezpośrednio przy odpływach ze zbiorników retencyjnych. Można je również stosować w układach sieci bez zbiorników retencyjnych ale z odpowiednio zabudowanym obejściem hydraulicznym.

Każdy regulator przepływu jest projektowany indywidualnie do zadanych warunków pracy.

Dla potrzeb prawidłowego doboru regulatora przepływu należy określić następujące dane wyjściowe:

 

Regulator przepływu wody i ścieków DEF-SPIN

Regulator przepływu wody i ścieków DEF-SPIN

regulator przepływu wody i ścieków DEF-SPIN

Stalowy stożkowy hydrodynamiczny regulator przepływu wody DEF-SPIN można stosować w zakresie wdajności przepływu 1-1000 [l/s]. Regulator ten można montować „na mokro” bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach, natomiast montaż „na sucho” stosuje się wyłącznie w szczelnych studniach lub komorach.

Zastosowanie regulatora przepływu DEF-SPIN:

  • kanalizacja ogólnospławna,
  • wody powierzchniowe,
  • nieoczyszczone ścieki deszczowe.

 

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - regulator przeplywu def-spinPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - regulator przeplywu def-spin

rysunek techniczny - regulator przeplywu def-spinPobierz rysunek techniczny

Regulator przepływu wody i ścieków DEF-VOX

Regulator przepływu wody i ścieków DEF-VOX

Regulator przepływu wody i ścieków DEF-VOX

Stalowy cylindryczny hydrodynamiczny regulator przepływu wody DEF-VOX można stosować w zakresie wydanności 2-1000 [l/s]. Regulator ten można montować na odpływie lub na dopływie.

Zastosowanie regulatora przepływu DEF-VOX:

  • ścieki sanitarne,
  • kanalizacja ogólnospławna,
  • wody powierzchniowe,
  • nieoczyszczone ścieki deszczowe.

 

 

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - regulator przeplywu def-voxPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - regulator przeplywu def-vox

rysunek techniczny - regulator przeplywu def-voxPobierz rysunek techniczny

Regulator przepływu wody i ścieków DEF-RG-C

Regulator przepływu wody DEF-RG-C

Regulator przepływu wody DEF-RG-C

Stalowy rurowy regulator przepływu DEF-RG-C można stosować w zakresie wydajności 10-1000 [l/s]. Regulator ten można montować wyłącznie „na mokro”, bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach.

Zastosowanie regulatora przepływu DEF-RG-C:

  • wody powierzchniowe,
  • podczyszczone ścieki deszczowe.

 

 

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - regulator przeplywu def-rg-cPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - regulator przeplywu def-rg-c

rysunek techniczny - regulator przeplywu def-rg-cPobierz rysunek techniczny

 

 

Przedstawione powyżej regulatory można oczywiście montować zarówno w studniach betonowych jak i z polietylenu. Poniżej wizualizacje regulatorów montowanych w zbiornikach z PEHD.

 

regulator przeplywu PE-DEF-SPIN regulator przeplywu PE-DEF-VOXregulator przeplywu PE-DEF-RG-C

 


Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych to urządzenie, które odseparowuje niechciane substancje od wody. Konstrukcja separatorów substancji ropopochodnych pozwala na skuteczne przeprowadzenie procesu.

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu w przydomowych oczyszczalniach ścieków wraz z koniecznym wyposażeniem dodatkowym. Separator tłuszczu jako rozwiązanie pro ekologiczne.

Ekoivent jest marką firmy:
DROPECO WEGNER JÓZEFOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2024 Ekoivent