Nasze produkty

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Oczyszczalnia BIO DROP jest zaawansowanym technicznie urządzeniem wykorzystującym doskonale znane metody oczyszczania ścieków, które dotychczas były stosowane w oczyszczalniach miejskich i przemysłowych.

W systemie oczyszczania BIO DROP zastosowana została wysoce skuteczna metoda oczyszczania ścieków oparta o technologię SBR uzupełniona o pompę na wypływie.
 

Zasada działania

Oczyszczalnia działa w systemie SBR w dwóch cyklach 12 godzinnych, co oznacza że wszystkie cykle następują po sobie w ściśle określonym przez producenta czasie. Nad prawidłową pracą urządzenia czuwa nowoczesny i niezawodny system sterowania.
Ścieki surowe dopływają do osadnika, w którym następuję sedymentacja części stałych, które gromadzą się na dnie zbiornika w postaci osadu. Dalej ścieki przelewają się przez specjalne zasyfonowanie do pierwszego biologicznego reaktora, w którym rozwija się tzw. osad czynny czyli mikroorganizmy oczyszczające ścieki. Wstępne podczyszczenie ścieków następuje w pierwszym reaktorze, który cały czas jest wypełniony (nigdy nie jest opróżniany). Pełni on także funkcję zbiornika retencyjnego, który znacząco podnosi odporność oczyszczalni na nierównomierność w dopływie ścieków oraz gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie przy zróżnicowanym obciążeniu zwanego również wtórnym ładunkiem zanieczyszczeń. Z pierwszego reaktora ścieki przelewają się grawitacyjnie do drugiego, w którym są doczyszczane. W dwóch cyklach dobowych oczyszczone ścieki są odprowadzane z reaktora wtórnego do odbiornika. Drugi reaktor jest wyposażony w unikalny system recyrkulacji, którym w zależności od zapotrzebowania możemy odprowadzić nadmierny osad czynny do osadnika lub reaktora wstępnego.

Oczyszczalnia Bio Drop standardowo posiada pompę mechaniczną, co pozwala na budowę odbiornika oczyszczonych ścieków w dowolnej odległości od urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu mamy dużą swobodę w sposobie odprowadzania i zagospodarowania ścieków oczyszczonych.

Kolejnym sposobem na zagospodarowanie oczyszczonych ścieków jest budowa podpowierzchniowego systemu nawadniania roślin. Ten sposób daje podwójne korzyści, ponieważ dodatkowo doczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny wodą bogatą w mikroelementy.

Oczyszczalnie Bio Drop charakteryzuje bardzo solidna i nowoczesna konstrukcja. Gęsto użebrowany korpus zbiornika z polietylenu zapewnia trwałość i gwarantuje dużą wytrzymałość, dzięki czemu producent udziela 15 letniej gwarancji. Zbiorniki modułowe o konstrukcji pionowej doskonale przenoszą duże obciążenia, co pozwala uniknąć konieczności stosowania obsypki betonowej, a specjalny kształt zbiornika gwarantuje odpowiednie zakotwienie w gruncie. Możliwość zamontowania oczyszczalni na dużej głębokości (do 1,2 m pod gruntem) to kolejny atut, dzięki czemu ograniczamy konieczność stosowania drogich przepompowni do ścieków surowych.

Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia Bio Drop jest unikalnym i innowacyjnym produktem na rynku polskim, a producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w każdych warunkach wodno-gruntowych.
 

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni Bio Drop można odprowadzić do:

• drenażu;
• studni chłonnej;
• systemu podpowierzchniowego nawadniania roślin. Nawadnianie liniowe w połączeniu z oczyszczalnią Bio Drop daje podwójne korzyści. Doskonale oczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny wodą bogatą w mikroelementy;
• oczka wodnego;
• cieków wodnych, rzek, strumieni, rowów melioracyjnych.

Mocne strony oczyszczalni biologicznej Bio Drop:

• reaktory biologiczne łączone szeregowo gwarantują stabilność procesu oczyszczenia;
• wytrzymałość zbiorników została potwierdzona przez certyfkat CERT 051/2017;
• możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin;
• możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem (do 1,2m);
• jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3;
• możliwość pracy w każdych warunkach wodno-gruntowych;
• małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2m2/osobę;
• praca w pełni automatyczna - niskie zużycie energii dzięki enrgooszczędnej dmuchawie;
• wywóz osadów tylko raz w roku;
• minimalne koszty eksploatacji;
• gwarancja 15 lat na zbiornik oczyszczalni.
 

Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia Bio Drop jest unikalnym produktem na rynku polskim, a producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w każdych warunkach wodno-gruntowych.
 

Kliknij i pobierz ulotkę oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Bio Drop 4 w systemie SBR

Opis oczyszczalni

separator koalescencyjny DESO

Oczyszczalnie Bio Drop Dropeco przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z domów jedno i wielorodzinnych, hoteli pensjonatów, zakładów pracy itp. gwarancując bardzo dobre parametry oczyszczonych ścieków.

 

Liczba użytkowników 2-4.

Karta katalogowa

Pobierz kartę katalogową.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Bio Drop 8 w systemie SBR

Opis oczyszczalni

Oczyszczalnie Bio Drop Dropeco przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z domów jedno i wielorodzinnych, hoteli pensjonatów, zakładów pracy itp. gwarancując bardzo dobre parametry oczyszczonych ścieków.

 

Liczba użytkowników 4-8.

Karta katalogowa

Pobierz kartę katalogową.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Bio Drop 12 w systemie SBR

Opis oczyszczalni

Oczyszczalnie Bio Drop Dropeco przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z domów jedno i wielorodzinnych, hoteli pensjonatów, zakładów pracy itp. gwarancując bardzo dobre parametry oczyszczonych ścieków.

 

Liczba użytkowników 8-12.

 

Karta katalogowa

Pobierz kartę katalogową.

 


Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych to urządzenie, które odseparowuje niechciane substancje od wody. Konstrukcja separatorów substancji ropopochodnych pozwala na skuteczne przeprowadzenie procesu.

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne z osadnikiem i bypassem to urządzenia oczyszczające wodę. Separator koalescencyjny, jego montaż w znaczmy stopniu wpływa na ochronę środowiska.

Ekoivent jest marką firmy:
DROPECO WEGNER JÓZEFOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2022 Ekoivent