Nasze produkty

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki pisaku i szlamu DEC i B-DEC to urządzenia przepływowe przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach m.in przed separatorami ropopochodnych i tłuszczu.

Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody, a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji gęstsze od wody cząsteczki osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane.

Osadniki zawiesin mineralnych zapewniają prawidłową pracę separatorów substancji ropopochodnych i separatorów tłuszczu. Mogą być również stosowane jako samodzielne urządzenia skutecznie usuwające zawiesiny mineralne.

Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor dopływu.

Osadniki piasku w zbiorniku z PEHD - Osadnik DEC

Opis osadnika DEC

separator koalescencyjny DESO

Wykonany z rury spiro. Mają one zastosowanie, jako osadniki wolnostojące w pomieszczeniach, osadniki do zabudowy w gruncie w terenie zielonym, a także do zabudowy w ciągach komunikacyjnych po zastosowaniu pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego.

Wyposażenie podstawowe osadnika piasku z PEHD:

  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany z PE,
  • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600

 

Karta katalogowa osadnika piasku w zbiorniku z PEHD - Osadnik DEC

karta katalogowa - Osadniki piasku w zbiorniku z PEHD - Osadnik DECPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - Osadniki piasku w zbiorniku z PEHD - Osadnik DEC

rysunek techniczny - Osadniki piasku w zbiorniku z PEHD - Osadnik DECPobierz rysunek techniczny osadnika piasku.

Osadniki piasku w studni betonowej - Osadnik B-DEC

Opis osadnika B-DEC

separator koalescencyjny BS-DESO

Stosuje się do zabudowy w gruncie w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym.

Wyposażenie podstawowe osadnika piasku w studni betonowej:

  • zbiornik monolityczny żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45,
  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany ze stali,
  • pokrywa włazu rewizyjnego żeliwna DN 600, kl. D400

 

 

Karta katalogowa osadnika piasku w zbiorniku z PEHD - Osadnik B-DEC

karta katalogowa - Osadniki piasku w zbiorniku z PEHD - Osadnik DECPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - Osadniki piasku w zbiorniku z PEHD - Osadnik B-DEC

rysunek techniczny - Osadniki piasku w zbiorniku z PEHD - Osadnik B-DECPobierz rysunek techniczny osadnika piasku.


Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne z osadnikiem i bypassem to urządzenia oczyszczające wodę. Separator koalescencyjny, jego montaż w znaczmy stopniu wpływa na ochronę środowiska.

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu w przydomowych oczyszczalniach ścieków wraz z koniecznym wyposażeniem dodatkowym. Separator tłuszczu jako rozwiązanie pro ekologiczne.

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki pisaku i szlamu DEC i B-DEC to urządzenia przepływowe przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach m.in przed separatorami ropopochodnych i tłuszczu.

Ekoivent jest marką firmy:
DROPECO WEGNER JÓZEFOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2023 Ekoivent