Nasze produkty

Neutralizatory kwasów

Neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach, przed wprowadzeniem do kanalizacji.

Znajdują zastosowanie w miejscach o podwyższonym ryzyku przedostania się do kanalizacji kwasów tj. laboratoria, pracownie chemiczne, akumulatorownie, magazyny obsługiwane przez akumulatorowe wózki widłowe itp.

Do neutralizatora kwasów nie można wprowadzać ścieków sanitarnych i deszczowych.

Jeśli mamy do czynienia ze ściekiem o zmiennym pH należy zastosować układ korekty pH.

Zasada działania neutralizatora kwasów

Neutralizator kwasów DEN jest urządzeniem przepływowym. Ścieki zawierające kwas wpływają do części osadowej, gdzie zachodzi sedymentacja i wytrącenie zawiesiny mineralnej. Następnie ścieki kwaśne przedostają się do komory neutralizacyjnej, gdzie następuje reakcja neutralizacji.

Budowa neutralizatora kwasów

Są wykonane są w zbiorniku z PEHD na bazie dwuściennych rur strukturalnych lub płyt PEHD w kształcie walca. Mają zastosowanie, jako wolnostojące w pomieszczeniach nieprzemarzających, do zabudowy w gruncie w terenie zielonym, a także do zabudowy w ciągach komunikacyjnych po zastosowaniu pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego.

Neutralizator kwasów z wkładem z grysu dolomitowego DEN

Neutralizator kwasów z wkładem z grysu dolomitowego DEN

neutralizator kwasów z tłuczniem dolomitowym DEN

Zbiornik neutralizatora DEN wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury strukturalnej lub płyt PEHD.

Standardowe wyposażenie neutralizatora:

 • zbiornik monolityczny pionowy z PEHD na bazie dwuściennych rur strukturalnych lub płyt PEHD w kształcie walca,
 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE połączone szczelnie z korpusem zbiornika,
 • deflektor wlotowy wykonany z PE,
 • kosz nośny z uchwytem,
 • króciec rewizyjny dla nadbudowy DN400-600,
 • trójnik wentylacyjny na wylocie,
 • wkład neutralizujący z grysu dolomitowego.

 

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DENPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN.

Neutralizator kwasów z wkładem z granulatu złożonego ze związków magnezu DEN-MG

Neutralizator kwasów z wkładem z granulatu złożonego ze związaków magnezu DEN-MG

neutralizator kwasów z granulatem tlenku magnezu DEN-MG

Zbiornik neutralizatora DEN-MG wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury strukturalnej lub płyt PEHD.

Standardowe wyposażenie neutralizatora:

 • zbiornik monolityczny pionowy z PEHD na bazie dwuściennych rur strukturalnych lub płyt PEHD w kształcie walca,
 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE połączone szczelnie z korpusem zbiornika,
 • deflektor wlotowy wykonany z PE,
 • kosz nośny z uchwytem,
 • króciec rewizyjny dla nadbudowy DN400-600,
 • trójnik wentylacyjny na wylocie,
 • wkład z granulatu złożonego ze związków magnezu (MgO *Mg(OH)2).

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DEN-MGPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN-MG.


Osadniki piasku i szlamu

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki pisaku i szlamu DEC i B-DEC to urządzenia przepływowe przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach m.in przed separatorami ropopochodnych i tłuszczu.

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych to urządzenie, które odseparowuje niechciane substancje od wody. Konstrukcja separatorów substancji ropopochodnych pozwala na skuteczne przeprowadzenie procesu.

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne z osadnikiem i bypassem to urządzenia oczyszczające wodę. Separator koalescencyjny, jego montaż w znaczmy stopniu wpływa na ochronę środowiska.

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu w przydomowych oczyszczalniach ścieków wraz z koniecznym wyposażeniem dodatkowym. Separator tłuszczu jako rozwiązanie pro ekologiczne.

Ekoivent jest marką firmy:
DROPECO WEGNER JÓZEFOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2024 Ekoivent