Nasze produkty

Zagospodarowanie wody deszczowej

Jeśli chcesz zmniejszyć rachunki koniecznie zainwestuj w nasz podziemny system zagospodarowania wody deszczowej.

W wyniku rosnących kosztów wydobycia i uzdatniania wody oraz coraz bardziej kosztownych procesów oczyszczania ścieków z roku na rok wzrasta cena m3 wody. 
Nasz system ECO DROP pomoże Państwu zbierać, magazynować, a następnie wykorzystać dobrodziejstwo natury, jakim jest woda deszczowa, do podlewania trawnika w okresie wiosna – jesień. Wodę tą można również wykorzystać m. in. do mycia samochodu, prac porządkowych dookoła domu itp. 

Zasada działania
Woda deszczowa spływa systemem rynnowym z dachu, a następnie poprzez pionowy system spustowy doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Woda opadowa spływająca z dachów jest relatywnie czysta, jednak nim woda trafi do zbiornika przepływa przez filtr koszowy, który zatrzyma większe zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak liście czy drobne gałązki. Na użytkowniku spoczywa obowiązek okresowej kontroli filtra i opróżnianie go z zanieczyszczeń. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik. Dzięki zastosowaniu pompy głębinowej uzyskujemy ciśnienie w zaworze czerpalnym. Ido podlewania trawnika możemy wykorzystać standardowe węże ogrodowe oraz naziemne zraszacze dostępne w punktach ogrodniczych. 


Podstawowe wyposażenie
-    zbiornik z polietylenu o określonej pojemności,
-    filtr koszowy do oczyszczenia wody opadowej z maksymalnej powierzchni dachu 350 m2, 
-    pompa, 
-    skrzynka ogrodowa z zaworem czerpalnym.

Proponowane warianty
Oferujemy 3 podstawowe pojemności zbiorników do zagospodarowania wody deszczowej wykonanych techniką rotomouldingu 1200 l, 2400 l i 3600 l. Ponadto, możemy wykonać zbiorniki o dowolnej pojemności na bazie dwuściennej rury strukturalnej z PEHD. 


Zbiorniki na wodę deszczową
W ofercie posiadamy również same zbiorniki na wodę deszczową.


Neutralizatory kwasów

Neutralizatory kwasów

Produkowane przez Ekoivent neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach.

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne z osadnikiem i bypassem to urządzenia, które odseparowują substancje od wody. Zapraszamy do zapoznania się z nasze ofertą separatorów koalescencyjnych.

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych to urządzenie, którego zadaniem jest odseparowanie substancji ropopochodnych od wody. Konstrukcja tych separatorów pozwala na skuteczne przeprowadzenie tego procesu..

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Ekoivent jest marką firmy:
Dropeco sp. z o.o. sp. komandytowa
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Krzepielów 91
67-410 Krzepielów

Copyright 2019 Ekoivent