Nasze produkty

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne oddzielają substancje ropopochodne od wody pozwalając uzyskać ich zawartość na odpływie < 5 mg/l. Dla prawidłowego działania powinny posiadać osadnik zintegrowany lub poprzedający je.

Do czego służy separator koalescencyjny (także w wersji separator z osadnikiem)

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych służy do oczyszczania zaolejonych ścieków przemysłowych m.in. z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, oraz zaolejonych ścieków deszczowych m.in. z parkingów, dróg itp.

Autozamknięcie

Nasze separatory koalescencyjne wyposażone są w autozamknięcie, które działa automatycznie, uniemożliwiając odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy.

Separator z bypassem

W przypadku dużych powierzchni parkingowych >1000 m2 można zastosować w separatorze koalescencyjnym bypass. Jest to obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie. W praktyce oznacza to, iż podczas nawalnego deszczu pierwsza fala wód opadowych, która spłukiwała powierzchnie zaolejone oczyszczana jest w separatorze, natomiast pozostała część wód opadowych po spiętrzeniu kierowana jest bezpośrednio do odbiornika, omijając separator. Stosowanie systemów bypass jest dla inwestora bardzo korzystne, gdyż zmniejsza koszt inwestycji oraz przyszłe koszty eksploatacji.


Separatory z osadnikiem posiadają oznakowanie CE.


Ścieki doprowadzane do separatorów koalescencyjnych oprócz substancji ropopochodnych zawierają z reguły również inne zanieczyszczenia, takie jak: piasek, osady mineralne lub organiczne i inne ciała stałe. Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora konieczne jest zastosowanie osadnika (separator z osadnikiem) zawiesin mineralnych zintegrowanego z separatorem lub zastosowanego jako oddzielne urządzenie przed separatorem. Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody, a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji, cząsteczki o większej gęstości od wody osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane.

Produkujemy separatory substancji ropopochodnych w dwóch wersjach:

Separator koalescencyjny DESO

Opis separatora koalescencyjnego DESO

separator koalescencyjny DESO

Zbiornik separatora DESO wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600 wykonane z PE.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych DESO należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego DESO

karta katalogowa - separator koalescencyjny DESOPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESOPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego DESO.

Separator koalescencyjny BS-DESO

Opis separatora koalescencyjnego BS-DESO

separator koalescencyjny BS-DESO

Zbiornik separatora BS-DESO jest monolityczny żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45. 

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • żeliwna pokrywa włazu rewizyjnego DN 600 kl. D400.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych BS-DESO należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych B-DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego BS-DESO

karta katalogowa - separator koalescencyjny BS-DESOPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny BS-DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny BS-DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny BS-DESOPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego BS-DESO.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku DESO-C

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem piasku DESO-C

separator koalescencyjny z osadnikiem piasku DESO-C

Zbiornik separatora DESO-C wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600 wykonane z PE.

 

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z osadnikiem piasku DESO-C

karta katalogowa - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku DESO-CPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESO

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku DESO-C

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku DESO-CPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego z osadnikiem piasku DESO-C.

Separator koalescencyjny z osadnikiem piasku BS-DESO-C

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem piasku BS-DESO-C

separator koalescencyjny z osadnikiem piasku BS-DESO-C

Zbiornik separatora BS-DESO-C jest monolityczny żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • żeliwna pokrywa włazu rewizyjnego DN 600, kl. D400.

.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z osadnikiem piasku BS-DESO-C

karta katalogowa - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku BS-DESO-CPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku BS-DESO-C

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku BS-DESO-C

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem piasku BS-DESO-CPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego DESO.

Separator koalescencyjny z bypassem DESO-B

Opis separatora koalescencyjnego z bypassem DESO-B

separator koalescencyjny z bypassem DESO-B

Zbiornik separatora z bypassem DESO-B wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass)
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600 wykonane z PE.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych DESO-B należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z bypassem DESO-B

karta katalogowa - separator koalescencyjny z bypassem DESO-BPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem DESO-B

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem DESO-B

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem DESO-BPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego DESO.

Separator koalescencyjny z bypassem BS-DESO-B

Opis separatora koalescencyjnego z bypassem BS-DESO-B

separator koalescencyjny z bypassem BS-DESO-B

Zbiornik separatora DESO wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass)
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600 żeliwna kl. D400.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora substancji ropopochodnych BS-DESO należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych B-DEC poprzedzający urządzenie.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z bypassem BS-DESO-B

karta katalogowa - separator koalescencyjny z bypassem BS-DESO-BPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem BS-DESO-B

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem BS-DESO-B

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z bypassem BS-DESO-BPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego z bypassem BS-DESO-B.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CB

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem DESO-CB

separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CB

Zbiornik separatora DESO-CB wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass)
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600 wykonane z PE.

.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem DESO-CB

karta katalogowa - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CBPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CB

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CB

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem DESO-CBPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem DESO-CB.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem BS-DESO-CB

Opis separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem BS-DESO-CB

separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem BS-DESO-CB

Zbiornik separatora DESO-CB wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • filtr koalescencyjny
 • autozamknięcie odpływu,
 • króćce przyłączeniowe z PE,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie (bypass)
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600 wykonane z PE.

.

Karta katalogowa separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem BS-DESO-CB

karta katalogowa - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem BS-DESO-CBPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem BS-DESO-CB

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem BS-DESO-CB

rysunek techniczny - separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem BS-DESO-CBPobierz rysunek techniczny separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem BS-DESO-CB.

Jak dobrać separator dla myjni samochodowej?

W uproszczony sposób na każde stanowisko myjni automatycznej przyjmuje się przepływ 2 [l/s]. W przypadku agregatów wysokociśnieniowych należy przyjąć 2 [l/s] na pierwszy agregat i 1 [l/s] na każdy kolejny.

Jak dobrać separator dla parkingu/drogi?

Według normy PN-EN 858:2005 w przypadku separatora oczyszczającego ścieki opadowe, jego przepływ należy wyliczyć ze wzoru:

                                                                                        Q = F x φ x q x fg

gdzie:

 

dachy- nachylenie ≥15o 

beton

asfalt

kostka

dachy- nachylenie <15o

żwir

tereny zielone

1,00

0,90

0,80-0,90

0,80-0,85

0,80

0,15-0,30

0,10-0,15

Eksploatacja separatora koalescencyjnego i separatora z osadnikiem

Czyszczenie separatora koalescencyjnego może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Wkład koalescencyjny jest elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczeń poza zbiornikiem separatora może być używany wielokrotnie. Kontrolę ilości zgromadzonych zanieczyszczeń powinno się wykonywać raz na tydzień, natomiast kontrolę pływaka i materiału koalescencyjnego raz na miesiąc.


Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej

Podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej do podlewania ogrodu oraz zbiorniki na wodę deszczową

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne z osadnikiem i bypassem to urządzenia, które odseparowują substancje ropopochodne od wody. Zapraszamy do zapoznania się z nasze ofertą separatorów koalescencyjnych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Nasze oczyszczalnie ścieków BIO DROP działają w systemie SBR doskonale oczyszczając ścieki z gospodarstw domowych

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Ekoivent jest marką firmy:
Dropeco sp. z o.o. sp. komandytowa
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Krzepielów 91
67-410 Krzepielów

Copyright 2017 Ekoivent