Loading...

Nasze produkty

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu to urządzenie przepływowe, służące do oczyszczania ścieków z tłuszczów i olejów pochodzenia organicznego, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.

Do czego służy separator tłuszczu

Separatory tłuszczu (DESG) stosuje się w miejscach, gdzie występują ścieki ze zwiększonym stężeniem tłuszczów roślinnych i zwierzęcych tj. w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego.

Zasada działania

Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych działają w oparciu o zasadę flotacji i sedymentacji ścieków. Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody, a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji cząsteczki o większej gęstości od wody osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane. W drugiej fazie oczyszczania ścieków następuje zjawisko flotacji, w wyniku której cząstki tłuszczu, ze względu na gęstość mniejszą od gęstości wody, gromadzą się na jej powierzchni. Wlot i wylot są zasyfonowane, co zapobiega wydostawaniu się przykrych zapachów z urządzenia. Separatory posiadają oznakowanie CE. Ścieki doprowadzane do separatorów oprócz tłuszczu zawierają z reguły również inne zanieczyszczenia, takie jak: piasek, osady mineralne lub organiczne i inne ciała stałe. Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora konieczne jest zastosowanie osadnika zawiesin mineralnych zintegrowanego z separatorem lub zastosowanego jako oddzielne urządzenie przed separatorem. Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji gęstsze od wody cząsteczki osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane.

Produkujemy separatory tłuszczu w dwóch wersjach:

 

Separator tłuszczu DESG

Separator tłuszczu DESG

separator tłuszczu DESG

Zbiornik separatora DESG wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
 • deflektor wykonany z PE,
 • zasyfonowany krócieć odpływowy,
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora tłuszczu DESG należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych DEC poprzedzający urządzenie.

 

 

Karta katalogowa separatora tłuszczu DESG

karta katalogowa - separatora tłuszczu DESGPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG

rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG

rysunek techniczny separatora tłuszczu DESGPobierz rysunek techniczny separatora

Separator tłuszczu B-DESG

Separator tłuszczu B-DESG

separator tłuszczu B-DESG

Zbiornik separatora B-DESG jest monolityczny żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
 • deflektor wykonany ze stali,
 • właz żeliwny Dn 600 kl. D400

Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora tłuszczu B-DESG należy zastosować osadnik zawiesin mineralnych B-DEC poprzedzający urządzenie.

 

 

 

Karta katalogowa separatora tłuszczu B-DESG

karta katalogowa - separatora tłuszczu B-DESGPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG

rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG

rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESGPobierz rysunek techniczny separatora

Separator tłuszczu DESG-C

Separator tłuszczu z osadnikiem DESG-C

separator tłuszczu z osadnikiem DESG-C

Zbiornik separatora DESG-C wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
 • deflektor wykonany z PE,
 • zasyfonowany krócieć odpływowy,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600

 

 

 

Karta katalogowa separatora tłuszczu DESG-C

karta katalogowa - separatora tłuszczu DESG-CPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG-C

rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG-C

rysunek techniczny separatora tłuszczu DESG-CPobierz rysunek techniczny separatora

Separator tłuszczu B-DESG-C

Separator tłuszczu z osadnikiem B-DESG-C

separator tłuszczu z osadnikiem B-DESG-C

Zbiornik separatora B-DESG jest monolityczny żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45.

Standardowe wyposażenie separatora:

 • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
 • deflektor wykonany ze stali,
 • zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
 • właz żeliwny Dn 600 kl. D400

 

 

Karta katalogowa separatora tłuszczu B-DESG-C

karta katalogowa - separatora tłuszczu B-DESG-CPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG-C

rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG-C

rysunek techniczny separatora tłuszczu B-DESG-CPobierz rysunek techniczny separatora

 


Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Nasze oczyszczalnie ścieków BIO DROP działają w systemie SBR doskonale oczyszczając ścieki z gospodarstw domowych

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Neutralizatory kwasów

Neutralizatory kwasów

Produkowane przez Ekoivent neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach.

Ekoivent jest marką firmy:
Dropeco sp. z o.o. sp. komandytowa
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2021 Ekoivent