Loading...

Nasze produkty

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Oczyszczalnia BIO DROP jest zaawansowanym technicznie urządzeniem wykorzystującym doskonale znane metody oczyszczania ścieków, które dotychczas były stosowane w oczyszczalniach miejskich i przemysłowych.

W systemie oczyszczania BIO DROP zastosowana została wysoce skuteczna metoda oczyszczania ścieków oparta o technologię SBR uzupełniona o pompę na wypływie.
 

Zasada działania

Oczyszczalnia działa w systemie SBR w dwóch cyklach 12 godzinnych, co oznacza że wszystkie cykle następują po sobie w ściśle określonym przez producenta czasie. Nad prawidłową pracą urządzenia czuwa nowoczesny i niezawodny system sterowania.
Ścieki surowe dopływają do osadnika, w którym następuję sedymentacja części stałych, które gromadzą się na dnie zbiornika w postaci osadu. Dalej ścieki przelewają się przez specjalne zasyfonowanie do pierwszego biologicznego reaktora, w którym rozwija się tzw. osad czynny czyli mikroorganizmy oczyszczające ścieki. Wstępne podczyszczenie ścieków następuje w pierwszym reaktorze, który cały czas jest wypełniony (nigdy nie jest opróżniany). Pełni on także funkcję zbiornika retencyjnego, który znacząco podnosi odporność oczyszczalni na nierównomierność w dopływie ścieków oraz gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie przy zróżnicowanym obciążeniu zwanego również wtórnym ładunkiem zanieczyszczeń. Z pierwszego reaktora ścieki przelewają się grawitacyjnie do drugiego, w którym są doczyszczane. W dwóch cyklach dobowych oczyszczone ścieki są odprowadzane z reaktora wtórnego do odbiornika. Drugi reaktor jest wyposażony w unikalny system recyrkulacji, którym w zależności od zapotrzebowania możemy odprowadzić nadmierny osad czynny do osadnika lub reaktora wstępnego.

Oczyszczalnia Bio Drop standardowo posiada pompę mechaniczną, co pozwala na budowę odbiornika oczyszczonych ścieków w dowolnej odległości od urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu mamy dużą swobodę w sposobie odprowadzania i zagospodarowania ścieków oczyszczonych.

Kolejnym sposobem na zagospodarowanie oczyszczonych ścieków jest budowa podpowierzchniowego systemu nawadniania roślin. Ten sposób daje podwójne korzyści, ponieważ dodatkowo doczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny wodą bogatą w mikroelementy.

Oczyszczalnie Bio Drop charakteryzuje bardzo solidna i nowoczesna konstrukcja. Gęsto użebrowany korpus zbiornika z polietylenu zapewnia trwałość i gwarantuje dużą wytrzymałość, dzięki czemu producent udziela 15 letniej gwarancji. Zbiorniki modułowe o konstrukcji pionowej doskonale przenoszą duże obciążenia, co pozwala uniknąć konieczności stosowania obsypki betonowej, a specjalny kształt zbiornika gwarantuje odpowiednie zakotwienie w gruncie. Możliwość zamontowania oczyszczalni na dużej głębokości (do 1,2 m pod gruntem) to kolejny atut, dzięki czemu ograniczamy konieczność stosowania drogich przepompowni do ścieków surowych.

Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia Bio Drop jest unikalnym i innowacyjnym produktem na rynku polskim, a producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w każdych warunkach wodno-gruntowych.
 

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni Bio Drop można odprowadzić do:

• drenażu;
• studni chłonnej;
• systemu podpowierzchniowego nawadniania roślin. Nawadnianie liniowe w połączeniu z oczyszczalnią Bio Drop daje podwójne korzyści. Doskonale oczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny wodą bogatą w mikroelementy;
• oczka wodnego;
• cieków wodnych, rzek, strumieni, rowów melioracyjnych.

Mocne strony oczyszczalni biologicznej Bio Drop:

• reaktory biologiczne łączone szeregowo gwarantują stabilność procesu oczyszczenia;
• wytrzymałość zbiorników została potwierdzona przez certyfkat CERT 051/2017;
• możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin;
• możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem (do 1,2m);
• jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3;
• możliwość pracy w każdych warunkach wodno-gruntowych;
• małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2m2/osobę;
• praca w pełni automatyczna - niskie zużycie energii dzięki enrgooszczędnej dmuchawie;
• wywóz osadów tylko raz w roku;
• minimalne koszty eksploatacji;
• gwarancja 15 lat na zbiornik oczyszczalni.
 

Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia Bio Drop jest unikalnym produktem na rynku polskim, a producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w każdych warunkach wodno-gruntowych.
 

Kliknij i pobierz ulotkę oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Bio Drop 4 w systemie SBR

Opis oczyszczalni

separator koalescencyjny DESO

Oczyszczalnie Bio Drop Dropeco przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z domów jedno i wielorodzinnych, hoteli pensjonatów, zakładów pracy itp. gwarancując bardzo dobre parametry oczyszczonych ścieków.

 

Liczba użytkowników 2-4.

Karta katalogowa

Pobierz kartę katalogową.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Bio Drop 8 w systemie SBR

Opis oczyszczalni

Oczyszczalnie Bio Drop Dropeco przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z domów jedno i wielorodzinnych, hoteli pensjonatów, zakładów pracy itp. gwarancując bardzo dobre parametry oczyszczonych ścieków.

 

Liczba użytkowników 4-8.

Karta katalogowa

Pobierz kartę katalogową.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Bio Drop 12 w systemie SBR

Opis oczyszczalni

Oczyszczalnie Bio Drop Dropeco przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z domów jedno i wielorodzinnych, hoteli pensjonatów, zakładów pracy itp. gwarancując bardzo dobre parametry oczyszczonych ścieków.

 

Liczba użytkowników 8-12.

 

Karta katalogowa

Pobierz kartę katalogową.

 


Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Nasze oczyszczalnie ścieków BIO DROP działają w systemie SBR doskonale oczyszczając ścieki z gospodarstw domowych

Neutralizatory kwasów

Neutralizatory kwasów

Produkowane przez Ekoivent neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach.

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu w przydomowych oczyszczalniach ścieków wraz z koniecznym wyposażeniem dodatkowym. Separator tłuszczu jako rozwiązanie pro ekologiczne.

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Ekoivent jest marką firmy:
Dropeco sp. z o.o. sp. komandytowa
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2021 Ekoivent