Nasze produkty

Neutralizatory kwasów

Produkowane przez Ekoivent neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach, przed wprowadzeniem do kanalizacji.

Znajdują zastosowanie w miejscach o podwyższonym ryzyku przedostania się do kanalizacji kwasów tj. laboratoria, pracownie chemiczne, akumulatorownie, magazyny obsługiwane przez akumulatorowe wózki widłowe itp.

Do neutralizatora kwasów nie można wprowadzać ścieków sanitarnych i deszczowych.

Jeśli mamy do czynienia ze ściekiem o zmiennym pH należy zastosować układ korekty pH.

Więcej informacji na temat układów korekty pH otrzymają Państwo pod linkiem: układy korekty pH.

Zasada działania neutralizatora kwasów

Neutralizator kwasów DEN jest urządzeniem przepływowym. Ścieki zawierające kwas wpływają do części osadowej, gdzie zachodzi sedymentacja i wytrącenie zawiesiny mineralnej. Następnie ścieki kwaśne przedostają się do komory neutralizacyjnej, gdzie następuje reakcja neutralizacji.

Budowa neutralizatora kwasów

Neutralizatory kwasów DEN wykonane są w zbiorniku z PEHD lub polipropylenu w kształcie walca. Neutralizatory kwasów DEN mają zastosowanie, jako neutralizatory wolnostojące w pomieszczeniach, neutralizatory do zabudowy w gruncie w terenie zielonym, a także do zabudowy w ciągach komunikacyjnych po zastosowaniu pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego.

Neutralizator kwasów z tłuczniem marmurowym DEN

Neutralizator kwasów z tłuczniem marmurowym DEN

neutralizator kwasów z tłuczniem marmurowym DEN

Zbiornik neutralizatora DEN wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposarzenie neutralizatora:

  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany z PE,
  • wkład neutralizujący z węglanu wapnia,
  • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600.

 

 

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DENPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESO

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN.

Neutralizator kwasów z granulatem tlenku magnezu DEN-MG

Neutralizator kwasów z granulatem tlenku magnezu DEN-MG

neutralizator kwasów z granulatem tlenku magnezu DEN-MG

Zbiornik neutralizatora DEN-MG wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie separatora:

  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany z PE,
  • wkład neutralizujący to sferyczny materiał filtracyjny złożony ze związków magnezu (MgO *Mg(OH)2),
  • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DENPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - separator koalescencyjny DESO

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN-MG.


Separator tłuszczu

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu to urządzenie przepływowe, służące do oczyszczania ścieków z tłuszczów i olejów pochodzenia organicznego, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej

Podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej do podlewania ogrodu oraz zbiorniki na wodę deszczową

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki pisaku i szlamu DEC i B-DEC to urządzenia przepływowe przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach m.in przed separatorami ropopochodnych i tłuszczu.

Ekoivent jest marką firmy:
Dropeco sp. z o.o. sp. komandytowa
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Krzepielów 91
67-410 Krzepielów

Copyright 2017 Ekoivent