Loading...

Nasze produkty

Neutralizatory kwasów

Neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach, przed wprowadzeniem do kanalizacji.

Znajdują zastosowanie w miejscach o podwyższonym ryzyku przedostania się do kanalizacji kwasów tj. laboratoria, pracownie chemiczne, akumulatorownie, magazyny obsługiwane przez akumulatorowe wózki widłowe itp.

Do neutralizatora kwasów nie można wprowadzać ścieków sanitarnych i deszczowych.

Jeśli mamy do czynienia ze ściekiem o zmiennym pH należy zastosować układ korekty pH.

Zasada działania neutralizatora kwasów

Neutralizator kwasów DEN jest urządzeniem przepływowym. Ścieki zawierające kwas wpływają do części osadowej, gdzie zachodzi sedymentacja i wytrącenie zawiesiny mineralnej. Następnie ścieki kwaśne przedostają się do komory neutralizacyjnej, gdzie następuje reakcja neutralizacji.

Budowa neutralizatora kwasów

Są wykonane są w zbiorniku z PEHD na bazie dwuściennych rur strukturalnych lub płyt PEHD w kształcie walca. Mają zastosowanie, jako wolnostojące w pomieszczeniach nieprzemarzających, do zabudowy w gruncie w terenie zielonym, a także do zabudowy w ciągach komunikacyjnych po zastosowaniu pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego.

Neutralizator kwasów z wkładem z grysu dolomitowego DEN

Neutralizator kwasów z wkładem z grysu dolomitowego DEN

neutralizator kwasów z tłuczniem dolomitowym DEN

Zbiornik neutralizatora DEN wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury strukturalnej lub płyt PEHD.

Standardowe wyposażenie neutralizatora:

  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany z PE,
  • wkład neutralizujący z węglanu wapnia,
  • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600.

 

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DENPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN.

Neutralizator kwasów z wkładem z granulatu złożonego ze związków magnezu DEN-MG

Neutralizator kwasów z wkładem z granulatu złożonego ze związaków magnezu DEN-MG

neutralizator kwasów z granulatem tlenku magnezu DEN-MG

Zbiornik neutralizatora DEN-MG wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury strukturalnej lub płyt PEHD..

Standardowe wyposażenie neutralizatora:

  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany z PE,
  • wkład neutralizujący to wkład z granulatu złożonego ze związków magnezu (MgO *Mg(OH)2) ,
  • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DEN-MGPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN-MG.


Neutralizatory kwasów

Neutralizatory kwasów

Produkowane przez Ekoivent neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach.

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu w przydomowych oczyszczalniach ścieków wraz z koniecznym wyposażeniem dodatkowym. Separator tłuszczu jako rozwiązanie pro ekologiczne.

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne z osadnikiem i bypassem to urządzenia oczyszczające wodę. Separator koalescencyjny, jego montaż w znaczmy stopniu wpływa na ochronę środowiska.

Ekoivent jest marką firmy:
Dropeco sp. z o.o. sp. komandytowa
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2021 Ekoivent