Loading...

Nasze produkty

Neutralizatory kwasów

Neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach, przed wprowadzeniem do kanalizacji.

Znajdują zastosowanie w miejscach o podwyższonym ryzyku przedostania się do kanalizacji kwasów tj. laboratoria, pracownie chemiczne, akumulatorownie, magazyny obsługiwane przez akumulatorowe wózki widłowe itp.

Do neutralizatora kwasów nie można wprowadzać ścieków sanitarnych i deszczowych.

Jeśli mamy do czynienia ze ściekiem o zmiennym pH należy zastosować układ korekty pH.

Zasada działania neutralizatora kwasów

Neutralizator kwasów DEN jest urządzeniem przepływowym. Ścieki zawierające kwas wpływają do części osadowej, gdzie zachodzi sedymentacja i wytrącenie zawiesiny mineralnej. Następnie ścieki kwaśne przedostają się do komory neutralizacyjnej, gdzie następuje reakcja neutralizacji.

Budowa neutralizatora kwasów

Są wykonane są w zbiorniku z PEHD na bazie dwuściennych rur strukturalnych lub płyt PEHD w kształcie walca. Mają zastosowanie, jako wolnostojące w pomieszczeniach nieprzemarzających, do zabudowy w gruncie w terenie zielonym, a także do zabudowy w ciągach komunikacyjnych po zastosowaniu pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego.

Neutralizator kwasów z wkładem z grysu dolomitowego DEN

Neutralizator kwasów z wkładem z grysu dolomitowego DEN

neutralizator kwasów z tłuczniem dolomitowym DEN

Zbiornik neutralizatora DEN wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury strukturalnej lub płyt PEHD.

Standardowe wyposażenie neutralizatora:

  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany z PE,
  • wkład neutralizujący z węglanu wapnia,
  • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600.

 

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DENPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN.

Neutralizator kwasów z wkładem z granulatu złożonego ze związków magnezu DEN-MG

Neutralizator kwasów z wkładem z granulatu złożonego ze związaków magnezu DEN-MG

neutralizator kwasów z granulatem tlenku magnezu DEN-MG

Zbiornik neutralizatora DEN-MG wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury strukturalnej lub płyt PEHD..

Standardowe wyposażenie neutralizatora:

  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany z PE,
  • wkład neutralizujący to wkład z granulatu złożonego ze związków magnezu (MgO *Mg(OH)2) ,
  • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DEN-MGPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN-MG.


Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu wody i ścieków stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Nasze oczyszczalnie ścieków BIO DROP działają w systemie SBR doskonale oczyszczając ścieki z gospodarstw domowych

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej

Podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej do podlewania ogrodu oraz zbiorniki na wodę deszczową

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Ekoivent jest marką firmy:
Dropeco sp. z o.o. sp. komandytowa
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2021 Ekoivent